Užimtumo tarnyba dirba iš namų

BRĘSTA REFORMA: AIŠKINSIS, KURIE DIRBTI TINGI, O KURIE IŠ TIESŲ NEGALI

Ministrė: du kartus atsisakius pasiūlymo dirbti, žmogus netektų bedarbio statuso

M 1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Razumienė, sekretoriaujant Janinai Juozaitienei, dalyvaujant: prokurorei Almai Mikalauskienei, probacijos tarnybos atstovui V. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnyje, straipsnio užimtumo tarnyba dirba iš namų dalyje, ir nubaustas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį laisvės apribojimu 3 trims mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 2 dvejiems metams 2 dviems mėnesiams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalių taisyklėmis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu, bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu, laisvės apribojimo bausmė pakeista į laisvės atėmimo bausmę ir paskirta subendrinta bausmė — laisvės atėmimas 2 dvejiems metams 3 trims mėnesiams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnio 1 dalies ir 2 dalies taisyklėmis, paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirtas laisvės atėmimas 1 vieneriems metams 6 šešiems mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 punkto, 5 punkto, 7 punkto ir 10 punkto, 3 dalies, 4 dalies taisyklėmis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 vieneriems metams 6 šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per 1 vieną mėnesį po nuosprendžio įsiteisėjimo atsiprašyti nukentėjusiųjų Ž.

Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Užimtumo tarnyba dirba iš namų

Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą 1 vienerių metų ir 6 šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose. Teismo nutartis įsiteisėjo m. Pravieniškių pataisos namų — atvirosios kolonijos direktoriaus įsakymu Nr.

Su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis nuteistasis pakartotinai supažindintas m. Pirmą kartą supažindintas pataisos namuose m. Paskambinus į buto duris, durų niekas neatidarė, susisiekus telefonu, atsiliepė nuteistasis D. Asmuo į namus grįžo netrukus, po keleto minučių. Pasiteiravus kur buvo išvykęs, jis teigė, jog buvo išėjęs į parduotuvę nusipirkti cigarečių, tačiau jų neturėjo, o pasiteiravus kur cigaretės, teigė, jog nespėjo nusipirkti.

Darbo birza siulo

Be to, apsilankymo namuose metu apie Nuteistasis paaiškino, kad ką tik išgėrė skardinę alaus. Probacijos skyrius duomenų apie D. Bausmės pabaiga D. Lygtinio paleidimo terminas baigiasi rugpjūčio 20 dieną, luna terra cripto yra rytoj. Sąlygos buvo nustatytos, kad nustatytu laiku būtų savo namuose.

Stotelė yra pastatyta pas D. Taip buvo sutarta su D. Po praeito posėdžio jis telefonu skambino D. Šiandien D. Daugiau jokių nusikaltimų, administracinių nusižengimų D. Dėl elektroninės stotelės paaiškino, kad kai pareigūnai pastatė stotelę, ji nefunkcionavo, negalėdavo budėtojas prisiskambinti, todėl skambindavo į prižiūrimojo mobilaus ryšio telefoną.

Nebuvo jokių problemų, atsiliepdavo, ir tarnyba gaudavo informaciją, kad atsiliepė nakties metu. Problemos prasidėjo nuo rugpjūčio 13 dienos, kai pareigūnai, atsakingi už elektroninį stebėjimą, atvežė stotelę pakeisti kita, prižiūrimasis pareigūnų neįsileido į vidų, todėl stotelė nebuvo pakeista į kitą.

Iki to laiko jokių problemų nebuvo, išskyrus pirmą pažeidimą.

Bedarbių aibė, o dirbti nėra kam: ministerija jau rengia pakeitimus

Padaryti du pažeidimai ir dar girtumas. Pastačius pas jį stotelę, jau po dviejų dienų jis pranešė, kad stotelė neveikia, nes jam niekas negali priskambinti.

Negali ar nenori dirbti? Ekonomistas Jonas Lazutka reformą vertina teigimai. Sako, jau seniai reikėjo atskirti, kas yra bedarbiai, o kas — nepasirengę dirbti.

Iš Šiaulių probacijos pas jį į namus atvažiavo ir prie jo akių bandė paskambinti, tačiau negalėjo priskambinti. Dabar jis savo telefono nebeturi ir kito telefono neturi.

Administratorius(-ė) darbas namuose

Jam nebuvo išaiškinta, kad paskambinus į stotelę ir neatsiliepus, skambins į jo telefoną. Pastatyta stotelė pas jį niekada neveikė.

Atvykęs į Probacijos skyrių sakė, kad stotelė neveikia.

užimtumo tarnyba dirba iš namų

Nežino, kodėl rugpjūčio 11 dieną nepakeitė stotelės. Pasižiūrėjo, kad stotelė neveikė, bet paliko tą pačią stotelę.

Praeitą kartą į posėdį neatvyko dėl šeimyninių problemų, susipyko su sugyventine, kadangi turėjo susiradęs darbą užsienyje, pasakė, kad išvažiuos, ji supyko, kad nebebus Lietuvoje, nebebus su vaiku, nebeleido matytis su vaiku, todėl problemą pradėjo spręsti su alkoholiu. Su alkoholiu problemą sprendė gal dvi dienas, neilgai. Atvažiavęs brolis pasakė, kad koduos.

Užimtumo tarnyba: daugėja ilgalaikių bedarbių

Pripažįsta pažeidimą, kad nerado jo namuose. Iš savo namų nevaikščiojo kada nori. Buvo išėjęs į parduotuvę, o alkoholį vartojo dėl šeimyninių problemų. Visą laiką tikrai nevartojo alkoholio.

Klientų nepriima, bet iš namų dirbti negali — varenis. Tai atsiprašant kam žmogui paskirti susitikimą kai jos nėra vietoje. Gavau vykti iš kito miesto Ar kas kompensuos už kurą ir sugaista laiką. Manau ne nes jiems visiskai pofik Gi esi bedarbis ir turi laiko į valias tai gal žmonės irgi planuoja diena nors ir neturi darbo.

Draugas Šiauliuose surado darbą, jis susirado butą, nebevažiuos į užsienį, kad tik galėtų matytis su vaiku. Užimtumo tarnyboje yra užsiregistravęs.

Užimtumo tarnyba: darbo neturi daugiau vyrų, tačiau karantino metu sparčiau auga moterų nedarbas

Nusižengimų nėra padaręs. Rugpjūčio 13 dieną buvo ketvirtame namo aukšte pas vaiko mamą, kai tuo laiku turėjo būti namuose. Pažeidimai yra nustatyti rugpjūčio 11 dieną, girtumas, nerastas namuose, tuo metu pagal sudarytą grafiką jis negalėjo išeiti.

užimtumo tarnyba dirba iš namų

Rugpjūčio 13 dieną vėl nerastas namuose, vėl negalėjo išeiti, pats pripažįsta, kad kelias dienas girtavo, ko jis negalėjo daryti, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Atsižvelgiant į visus nustatytus jo padarytus pažeidimus teikimą siūlo tenkinti ir panaikinti lygtinį paleidimą ir pasiųsti atlikti neatliktą bausmę.

užimtumo tarnyba dirba iš namų

Minėto straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, jog jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro administracinį nusižengimą, už kurį jam užimtumo tarnyba dirba iš namų administracinė nuobauda ir ar administracinio poveikio priemonė, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią bausmės dalį.

Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nuteistasis yra padaręs lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos sąlygų pažeidimų, susijusių su išėjimu iš namų nenustatytu laiku, ir alkoholio vartojimu, tačiau teismas sprendžia, kad toks jo elgesys dar nelaikytinas itin grubiu, piktybišku ir sistemingu jam nustatytų priežiūros reikalavimų nesilaikymu, dėl kurio būtų pakankamas pagrindas jam taikyti pačią griežčiausią priemonę, tai yra, užimtumo tarnyba dirba iš namų nuteistajam taikytą lygtinį paleidimą ir pasiųsti jį atlikti likusios laisvės atėmimo bausmės.

BRĘSTA REFORMA: AIŠKINSIS, KURIE DIRBTI TINGI, O KURIE IŠ TIESŲ NEGALI

Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju tikslas užtikrinti veiksmingą probuojamojo resocializaciją gali būti pasiektas, nuteistąjį paliekant laisvėje, tuo labiau, kad teismo sprendimo priėmimo dieną bausmės vykdymo terminas jau yra pasibaigęs.

Iš visos bylos medžiagos matyti, kad D. Daugiau esminių priekaištų bausmę vykdanti institucija šiam nuteistajam nepateikė — jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, į Probacijos tarnybą atvykdavo pagal nustatytą grafiką, yra užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savarankiškai ieškosi darbo. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad užimtumo tarnyba dirba iš namų patikrinti ar probuojamasis nustatytu laiku buvo gyvenamojoje vietoje, buvo sudėtinga ir dėl technikos užimtumo tarnyba dirba iš namų, todėl nesąžininga perkelti visą atsakomybę probuojamajam ir fiksuoti tai, kaip probacijos sąlygų pažeidimą, vien dėl to, kad D.

Dėl šių nurodytų priežasčių Probacijos skyriaus teikimas atmestinas.

Taip pat perskaitykite