Prekybos sąlygų peržiūra. Būtinųjų sąlygų peržiūra

„LinkedIn Sales Navigator“ diegimas ir įjungimas

Skelbimas apie pirkimą

Galioja nuo m. Šiame susitarime, be kita ko, prekybos sąlygų peržiūra jų naudojimo sąlygos. Prieš naudodamiesi bet kuria prekybos sąlygų peržiūra Paslaugų arba registruodami Paskyrą, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas.

Šios Sąlygos taps jums privalomos, atsižvelgiant į jūsų susitarimą, sudarytą registruojant Paskyrą, ir po to, kai išsiųsime jums patvirtinimą, kad jūsų Paskyra buvo sėkmingai sukurta, arba kai pasirinksite naudotis bet kuria iš Paslaugų. ESET gali teikti jums įvairias Paslaugas sėkmingai sukūrus Paskyrą, kai kurioms iš jų gali būti taikomos papildomos specialios sąlygos, taikytinos tik tai Paslaugai toliau — Specialiosios sąlygos.

Jei tokios Specialiosios sąlygos neatitinka šių Sąlygų, pirmenybė teikiama Specialiųjų sąlygų nuostatoms. Tokias Specialiąsias sąlygas jei taikoma galite rasti toliau arba taikytinuose dokumentuose, su kuriais galima susipažinti ESET interneto žinyne toliau — dokumentai ; sutikimas su jomis yra Paslaugos aktyvinimo proceso dalis.

Mūsų Paslaugos skirtos tik suaugusiesiems.

prekybos sąlygų peržiūra dvejetainės sistemos parinktis dvejetainių parinkčių sistema

Jei jums mažiau nei aštuoniolika 18 metų, Paskyrą arba susijusias Paslaugas galite kurti ir naudoti tik tuo atveju, jei apie tai žino jūsų tėvai arba kiti teisėti globėjai.

Dauguma šių Paslaugų yra susijusios su ESET produktų licencijomis toliau — Produktai ir leidžia valdyti jas visuose įrenginiuose iš Paskyros kaip pagrindinio taško arba, be Produktų, taip pat suteikia papildomų funkcijų.

prekybos sąlygų peržiūra dvejetainis variantas signalizuoja telegramą

Per Paskyrą teikiamų Paslaugų aprašymai pateikiami toliauo išsamesnė specifikacija — taikytinuose dokumentuose. Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, turėsite turėti registruotą ir aktyvintą Paskyrą ir būti tinkamai prie jos prisijungę per savo interneto naršyklę arba specialią mobiliąją programą. Nors Paskyros kūrimas yra nemokamas, jums gali tekti įsigyti tam tikras Paslaugas ir arba tam tikrus Produktus ir aktyvinti susijusias funkcijas, kad galėtumėte jomis naudotis per savo Paskyrą.

Norėdami naudotis Produktais ir programa, turite sutikti su atitinkamos Galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygomis. Taip pat gali būti taikomos papildomos būtinosios sąlygos ar techniniai reikalavimai, kurie išsamiai prekybos sąlygų peržiūra taikytinuose dokumentuose. Jūsų teisė naudotis mūsų Paskyra ir Paslaugomis yra neišimtinė, neperleidžiama ir jai taikomos šiose Sąlygose, Specialiosiose sąlygose jei taikomadokumentuose nustatytos sąlygos ir apribojimai, be to, turite laikyti šių teisinių dokumentų reikalavimų.

Mūsų Paslaugomis ir Paskyra galite naudotis tik asmeniniais nekomerciniais tikslais, įprastu žaidimai dirbti namuose ir tik tais tikslais, kuriems jos skirtos. Be to, jūsų teisė naudotis Paslaugomis gali būti apribota jūsų Paslaugos prenumeratos laikotarpiu arba Produktų licencijų galiojimo laikotarpiu.

ESET arba jos tiekėjai ar licencijų išdavėjai pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos šiomis Sąlygomis ar Specialiosiomis sąlygomis.

A. Pranckevičius: ES ir JAV turi imtis lyderystės reformuojant tarptautinę prekybos sistemą

Kad būtų laikomasi vartotojų apsaugos teisės aktų, jūs suteikiate mums aiškų sutikimą, kad mes galime pradėti teikti jums Paslaugas ir susijusį elektroninį turinį iškart po to, kai užregistravote savo Paskyrą ir įvykdėte visas papildomas būtinąsias prekybos sąlygų peržiūra. Patvirtinate, kad jums buvo pranešta, jog duodami mums šį sutikimą, prarasite teisę pasitraukti galatasaray blockchain sutarties, sudarytos remiantis šiomis Sąlygomis.

Esate atsakingi už paskyros naudojimą ir už tai, kad ji ir susiję slaptažodžiai būtų konfidencialūs ir saugūs. Kiek leidžiama pagal taikytiną teisę, sutinkate prisiimti atsakomybę už akcijų prekybos rodiklių sąrašas veiklą, vykdomą jūsų Paskyroje. Kad galėtumėte kontroliuoti savo Paskyrą ir neleisti prekybos sąlygų peržiūra jos pasiekti, niekam neatskleisite savo slaptažodžių ir apribokite trečiųjų šalių prieigą prie jūsų įrenginių, susietų su jūsų Paskyra.

Privalote nedelsdami susisiekti su mumis, jei jūsų slaptažodis buvo atskleistas kam nors kitam, jei jūsų Paskyrą naudojo neįgaliotas asmuo arba jei turite pagrindo manyti, kad tokie įvykiai gali nutikti.

„LinkedIn Sales Navigator“ diegimas ir įjungimas

Negalite naudotis Paslaugomis ir savo Paskyra: i jokiais neteisėtais tikslais, įskaitant susijusius su nusikalstama ar nesąžininga veikla, arba bet kokiu būdu, kuriuo ii gali būti nutrauktos, sutrikdytos Prekybos sąlygų peržiūra ir mūsų svetainės arba joms gali būti pakenkta, iii gali būti pakenkta kitiems arba iv prieštaraujama šioms Sąlygoms, Specialiosioms sąlygoms ir dokumentams.

ESET pasilieka teisę tokiais atvejais nutraukti galimybę naudotis Paskyra, nutraukti Paslaugų teikimą arba atsisakyti jas teikti. Jūs turite teisę susigrąžinti pinigus tais atvejais, kai sumokėjote už atšauktas Paslaugas. Galite bet kada panaikinti savo Paskyrą. Tačiau atminkite, kad dėl to negalėsite naudotis tam tikromis Paslaugomis. Bendravimas elektroninėmis priemonėmis ESET bendraus su jumis elektroniniu būdu, vykdydama šiose Sąlygose numatomą veiklą, įskaitant Paslaugų, Paskyros ar mūsų svetainės teikimą.

Galime siųsti jums el. Saugumas ir duomenų prekybos sąlygų peržiūra Jūsų vardas ir pavardė, šalis, galiojantis el.

prekybos sąlygų peržiūra tendencijos prekybos strategijos dvejetainiai opcionai

Jūsų duomenys bus renkami ir perduodami į ESET serverius arba jos partnerių serverius, kur jie prekybos sąlygų peržiūra tvarkomi siekiant užtikrinti Paskyros ir Paslaugų funkcionalumą, teikimą ir įgaliojimą jomis naudotis ESET teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ir gynimo tikslais, taip pat prireikus siekiant suteikti jums pagalbą.

Be to, atsižvelgiant į Paslaugas, kuriomis pasirenkate naudotis per savo Paskyrą ir kurias norite gauti, gali reikėti papildomai rinkti duomenis iš jūsų arba iš Produkto, susieto su jūsų Paskyra. ESET tvarkys duomenis, gautus iš jūsų ar jūsų Produkto, kai kurie iš jų gali apimti asmens duomenis, pagal mūsų Privatumo politiką. Prekybos sąlygų peržiūra paraginti jas perskaityti registruodami Paskyrą ir galite jomis remtis bet kuriuo metu, kai reikės daugiau informacijos prekybos sąlygų peržiūra tai, kaip tvarkome jūsų duomenis atsižvelgdami į Paskyros ir Paslaugų sąlygas, arba apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

Jūsų naudojamiems Produktams gali būti taikomos papildomos privatumo politikos nuostatos, kurias galite rasti su atitinkamu Produktu susijusiuose dokumentuose. Intelektinės nuosavybės teisės ESET arba atitinkami jos tiekėjai yra autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į svetainėje esančią programinę įrangą, programą ir Produktus toliau kartu — Programinė įranga ar bet kokį kitą svetainėje esantį turinį, pavyzdžiui, tekstą, dokumentus, vaizdus, logotipus, piktogramas, mygtukus ar duomenų bazes toliau — turinyssavininkai arba turėtojai.

Prekybos sąlygų peržiūra Dvejetainio pasirinkimo draudimas

Jei laikotės šių Sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir mokate visus taikomus mokesčius, jums suteikiama ribota, neišimtinė, nelicencijuojama ir neperleidžiama licencija naudoti Programinę įrangą ir turinį asmeniniais ir nekomerciniais tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina jūsų naudojimuisi Paslaugomis, kaip leidžiama šiomis Sąlygomis ir Specialiosiomis sąlygomis.

Negalite išgauti ar pakartotinai naudoti jokio Paslaugų turinio ar jų dalių įskaitant kadravimo metodų naudojimą be prekybos sąlygų peržiūra aiškaus raštiško sutikimo. ESET ir jos tiekėjai pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos šiomis Sąlygomis ar Specialiosiomis sąlygomis. Be to, Produktus ir Programinę įrangą galima naudoti tik pagal galutinio naudotojo licencijos sutartį toliau — GNLSkuri pateikiama kartu arba sudaro jų dalį.

Jei nuspręsite įdiegti mūsų programą, kad galėtumėte pasiekti prekybos sąlygų peržiūra Paskyrą ir susijusias Paslaugas bei jomis naudotis, jums bus taikoma šių sąlygų 1 priede pridėta programos Galutinio naudotojo licencijos sutartis. Šios Sąlygos nenumato kitų Teikėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus. Prekybos kontrolės reikalavimų laikymasis a Tiesiogiai ar netiesiogiai neeksportuosite, nereeksportuosite, neperleisite ar kitaip nesuteiksite programinės įrangos jokiam asmeniui, nenaudosite jos jokiais būdais ir nedalyvausite jokiuose veiksmuose, dėl kurių ESET arba jos kontroliuojančiosios bendrovės, jos patronuojamosios įmonės ir bet kurios jos kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamosios įmonės, taip pat jos kontroliuojančiųjų bendrovių kontroliuojami subjektai filialai gali pažeisti prekybos kontrolės įstatymus arba patirti dėl jų neigiamų pasekmių, įskaitant: i.

ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, naudotojas pažeidė arba gali pažeisti šių Sąlygų prekybos kontrolės reikalavimų laikymosi sąlygos a punkto nuostatą; arba ii.

prekybos sąlygų peržiūra internetin prekybos sskaita lietuvoje

Taikoma teisė ir kalba Šioms Sąlygoms taikoma ir jos aiškinamos pagal Slovakijos teisę. Galutinis naudotojas ir Teikėjas susitaria, kad taikomų įstatymų kolizinės normos ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių prekybos sąlygų peržiūra prekybos sąlygų peržiūra, nebus taikomos.

Jei esate vartotojas, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra ES, pagal jūsų gyvenamosios šalies privalomas teisės nuostatas jums taip pat suteikiama papildoma apsauga. Jūs aiškiai sutinkate, kad išimtinė jurisdikcija spręsti bet kokias pretenzijas ar ginčus su Teikėju, kurie bet kokiu kitu būdu susiję su jūsų naudojimusi Programine įranga, Paskyra ar Paslaugomis arba kurie kyla dėl šių Sąlygų ar Specialiųjų sąlygų jei taikytinapriklauso Bratislavos I apygardos teismui Slovakijoje; jūs taip pat aiškiai sutinkate savo asmeninę teisę kreiptis į teismą su bet kokiu ginču ar pretenzija įgyvendinti Bratislavos I apygardos teisme.

Naudojimo sąlygos | ESET HOME | ESET interneto žinynas

Jei esate vartotojas, kurio įprastinė gyvenamoji vieta yra ES, taip pat galite pareikšti ieškinį dėl savo vartotojo teisių užtikrinimo išimtinės jurisdikcijos vietoje arba ES šalyje, kurioje gyvenate. Tačiau prieš oficialiai pareikšdami bet kokią pretenziją, pirmiausia apsvarstykite galimybę susisiekti su mumis.

prekybos sąlygų peržiūra nėra prekybos mokesčio pasirinkimo sandoriais

Jei atsiranda neatitikimų tarp šių Sąlygų kalbų versijų, pirmenybė visada teikiama čia pateikiamai versijai anglų kalba. Bendrosios nuostatos ESET pasilieka teisę keisti mūsų Paslaugas, taip pat bet kuriuo metu peržiūrėti šias Sąlygas, Specialiąsias sąlygas ir dokumentus arba jų dalį, atnaujindama atitinkamą dokumentą, i kad būtų atsižvelgta į Paskyros, Paslaugų ar svetainės pakeitimus arba į tai, kaip ESET vykdo veiklą, ii dėl teisinių, reguliavimo ar saugumo priežasčių arba iii siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar žalai.

Trend coin 2022 bet kokią šių Sąlygų arba Specialiųjų sąlygų peržiūrą jums bus pranešta el. Jei nesutinkate su siūlomais šių Sąlygų arba Specialiųjų sąlygų pakeitimais, per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo galite atšaukti Paskyrą ir arba susijusias įsigytas Paslaugas. Jei per šį laikotarpį neatšauksite savo Paskyros ar Paslaugos, siūlomi pakeitimai bus laikomi priimtais ir įsigalios jums nuo tos dienos, kai gausite pranešimą apie pakeitimą.

Mūsų kontaktiniai duomenys Jei turite klausimų, užklausų ar norėtumėte pateikti pranešimą ar pretenziją, nedvejodami susisiekite su mumis naudodamiesi mūsų kontaktiniais duomenimis arba per mūsų techninės pagalbos puslapįjei susiduriate su techninėmis problemomis. Padarysime viską, kad išspręstume tokias užklausas per 30 prekybos sąlygų peržiūra nuo jų gavimo.

Victoria Avdeeva prekių manikiūrui apžvalga

Produktų administravimas Produktų administravimas yra Paslauga, leidžianti tvarkyti Produktus, susietus su jūsų Paskyra, ir įrenginius, kuriuose įdiegtas mūsų Produktas, naudojant jūsų Paskyrą. Galite peržiūrėti tokių susijusių Produktų apsaugotų įrenginių saugos būseną, gauti svarbius pranešimus, susijusius su valdomais įrenginiais ir Produktais, pridėti, pirkti ar atnaujinti nebegaliojančius Produktus naudodami atskirą platformąatsisiųsti Produktus į savo įrenginį, bendrinti juos su šeima ir draugais arba naudotis kitomis funkcijomis, kaip aprašyta dokumentuose.

Produktų administravimas bus įgalintas sėkmingai sukūrus Paskyrą, tačiau prekybos sąlygų peržiūra jo funkcijų galėsite naudoti tik susieję bent vieną Produktą su Paskyra.

Arnoldas Pranckevičius URM nuotr. Užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius antradienį dalyvavo Europos Sąjungos ES Užsienio reikalų tarybos vaizdo konferencijoje prekybos klausimais. Diskusijoje A.

Dokumentuose gali būti nurodytas didžiausias Produktų ar įrenginių kiekis, kurį galėsite valdyti iš savo Paskyros. Vienu metu negalite susieti to paties Produkto su daugiau nei viena Paskyra.

„LinkedIn Sales Navigator“, skirtos „Dynamics “, įjungimas | Microsoft Docs

Galutiniam naudotojui, turinčiam prieigą prie Paskyros, leidžiama kurti profilius valdomiems naudotojams su vienu ar daugiau įrenginių.

ESET pasilieka teisę riboti vieno Galutinio naudotojo naudojamų profilių ir įrenginių skaičių. Tokia informacija gali apimti duomenis įskaitant atsitiktinai gautus asmens duomenis apie jus ar kitus valdomus naudotojus, informaciją apie įrenginį, operacinę sistemą ir įdiegtas programas.

ESET tinkamomis priemonėmis užtikrina visos gaunamos informacijos konfidencialumą.

prekybos sąlygų peržiūra aligatoriaus strategija dvejetainė

Apie kiekybinės prekybos strategijos pavyzdžiai kokį nustatytą naudojimą, kuris gali būti laikomas neteisėtu, žalingu arba kuris gali trukdyti ar neigiamai paveikti kitų asmenų teises, gali būti pranešama kompetentingai institucijai ir dėl to gali būti apribota prieiga prie Paslaugos.

ESET laikysis atitinkamų įstatymų, o netinkamo naudojimo atveju padės teisėsaugos institucijoms. Prekybos sąlygų peržiūra gauti daugiau informacijos, žr. Jei pasirinkote aktyvinti šią Produkto funkciją, duomenys apie prarastą įrenginį bus renkami ir siunčiami ESET; jie gali apimti duomenis apie įrenginio tinklo vietą, duomenis apie ekrane rodomą turinį, duomenis apie konfigūraciją ir arba duomenis, įrašytus prie įrenginio prijungtu fotoaparatu. ESET tvarkys tuos duomenis, kaip nurodyta pagal Prekybos sąlygų peržiūra politikos sąlygas ir vadovaudamasi atitinkamais galiojančiais teisės aktais, vieninteliu šios Paslaugos teikimo tikslu.

Galite bet kuriuo metu išjungti šią funkciją. Paslaugų teikėjas laikysis atitinkamų įstatymų, o netinkamo naudojimo atveju padės teisėsaugos institucijoms.

Taip pat perskaitykite