Prekybos galimybės brexit, Brexit: duobė ar naujos galimybės Lietuvos verslui?

Nuo m.

prekybos galimybės brexit

Trumpa apžvalga Aktuali informacija ir naudingos nuorodos, JK intitucijų parengtos gairės prekių judėjimo užtikrinimui nuo m.

BREXIT ir susisiekimo krovinių vežimo keliais sektoriuje užtikrinimas Valstybių narių krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjų Sąjungos pavedimais grindžiamos prekybos sistemos apibrėžimas vežimo keliais paslaugų teikėjų laisvė prekybos galimybės brexit tarptautinio krovinių vežimo keliais paslaugas Sąjungoje pirmiausiai reglamentuojama Reglamentu EB Nr.

Nesudarius susitarimo prekybos galimybės brexit išstojimo, Jungtinės Karalystės ir valstybių narių tarpusavio krovinių vežimo keliais paslaugoms minėti reglamentai nuo išstojimo momento nebebūtų taikomi. Taigi šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti laikinas priemones, reglamentuojančias krovinių vežimą prekybos galimybės brexit tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės po pastarosios išstojimo iš Sąjungos.

prekybos galimybės brexit

Šios priemonės skirtos baziniam susisiekimui užtikrinti griežtai ribotą laikotarpį. EESRK sutinka, kad pasiūlymu dėl reglamento Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais vežėjams suteikiama teisė iki m.

prekybos galimybės brexit

Tuo atveju, jei, kad Jungtinė Karalystė išstos iš Sąjungos be susitarimo dėl išstojimo, EESRK ragina Jungtinę Karalystę ir ES derėtis ir iki pirmiau nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos bendrai sutarti dėl bazinio susisiekimo Europos transporto ministrų konferencijos ETMK sistemoje ir nustatyti būsimas Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos santykių taisykles.

Reglamentu EB Nr. Jei susitarime dėl išstojimo nebus numatyta kitaip, Jungtinei Karalystei išstojus oro susisiekimo paslaugoms tarp Jungtinės Karalystės ir valstybių narių minėtas reglamentas nebebus taikomas. Be to, tam tikri oro vežėjai nebeatitiks minėtame reglamente nustatytų Sąjungos oro vežėjams keliamų sąlygų.

„Brexit“ susitarimas: koks jis ir kas „laimėjo“ prekybos ir žvejybos srityse

Tai reiškia, kad jei susitarime dėl išstojimo nebus nustatyta kitaip, nuo m. Vis labiau tikėtino scenarijaus, kad susitarimas dėl išstojimo neįsigalios nustatytą dieną, atveju, ES teisės aktai, visų pirma Reglamentas Nr. Tai sukuria teisinį netikrumą, kenkia planavimo stabilumui ir kelia pavojų tolesniam susisiekimui tarp JK ir ES.

EESRK pritaria siūlomam reglamentui kaip nenumatytų atvejų priemonei, skirtai užtikrinti bazinį oro susisiekimą, atsižvelgiant į tai, kad reglamentas negali būti laikomas Reglamento EB Nr.

Siūlomame reglamente numatytos teisės yra pagrįstai ribotos trukmės ir paskirties požiūriu.

Europos Parlamentas sekmadienį nustatė kaip paskutinį terminą, iki kurio galėtų priimti susitarimo tekstą ratifikuoti prieš Britanijos pasitraukimą iš ES bendrosios rinkos po mažiau nei dviejų savaičių.

Komercinių galimybių apribojimas iki trečiosios ir ketvirtosios oro erdvės teisių tarp ES ir JK yra logiškas ir nuoseklus. Atsižvelgiant į šio blogiausio scenarijaus ekonomines ir socialines pasekmes, labai svarbu, kad Komisija parengtų skaidrios ir nuodugnios stebėsenos mechanizmą.

Tikėtina, kad esant neigiamai Didžiosios Britanijos ekonomikos dinamikai, šie Lietuvos eksporto segmentai nukentėtų labiausiai — tiek dėl galimų Didžiosios Britanijos ir euro kurso pokyčių, tiek dėl ekonominės situacijos pablogėjimo. Pasak LPK viceprezidento, mažiausiai nukentėtų plastiko ir plastikų gaminių, tekstilės gaminių, optikos, nuotraukos forex, precizikos, medicinos instrumentų sektoriai. Čia netektys būtų mažesnės dėl vyraujančios aukštesnės pridėtinės vertės produktų, kurie ne taip jautriai reaguoja į galimus neigiamus ekonomikos pokyčius. Pasitraukimas iš ES gali padidinti Lietuvos investicinį patrauklumą Didžiosios Britanijos kompanijoms ir paskatinti jas aktyviai kurtis ir investuoti į gamybą Lietuvoje — automobilių pramonės, metalų apdirbimo, elektronikos segmentuose. Tiksliniai segmentai, pasak LPK viceprezidento, yra personalo valdymas, apskaita, finansų paslaugos, teisinės paslaugos, IT.

Be to, taikant tokį mechanizmą turėtų būti numatytas glaudus Komisijos ir socialinių partnerių bei pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas prieš pereinamąjį laikotarpį ir jo metu, taip pat derantis dėl naujo oro susisiekimo paslaugų susitarimo. Tam tikras Jungtinės Karalystės besimokančių asmenų skaičius taip pat būtų ES 27 valstybėse narėse.

Pasiūlymu COM 65 siekiama nustatyti nenumatytų atvejų priemones, kad būtų išvengta programos judumo mokymosi tikslais veiklos sutrikdymo.

Brexit explained: Boris Johnson's new trade deal with the EU

Siekiant toliau finansuoti vykdomo judumo mokymosi tikslais veiklą iš Sąjungos biudžeto, turi būti pasiektas Komisijos ir JK susitarimas, kad būtų galima vykdyti atitinkamos veiklos kontrolę ir auditą. Tokių kontrolės priemonių ir auditų nebuvimas būtų didelis valdymo ir kontrolės trūkumas. Reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, nebent su Jungtine Karalyste sudarytas Susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų iki tos datos.

Taip pat perskaitykite