Bendrosios prekybos galimybės

Naujienos - Lietuvos prekybos įmonių asociacija

Bendrosios iStore. Sąvokos 1. Pirkėjas — asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2. Pirkimo-pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, pateikta Pirkėjui ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Bendrosios nuostatos 2.

Bendrosios iStore.lt elektroninės prekybos taisyklės

Šia Pirkimo—pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis. Pirkti Internetiniame prekybos centre turi teisę: 2. Prekybos veikla Internetiniame prekybos centre yra vykdoma tik Lietuvos Respublikoje. Pirkėjo bendrosios prekybos galimybės 3.

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetiniame prekybos centre šių Taisyklių ir Internetinio prekybos centro nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo—pardavimo sutarties, sudarytos Internetiniame prekybos centre, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs gražinimo formą ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis bendrosios prekybos galimybės dėl: 3. Įgyvendindamas Pirkėjas šių Taisyklių 3.

Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Taisyklių 3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams. Pirkėjo įsipareigojimai 4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 2 darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją.

pasirinkimo tarpininko programa vėžlių prekybos sistema forex

Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis. Pirkėjas, naudodamasis Internetinio prekybos centro paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, bendrosios prekybos galimybės nurodytų Internetiniame prekybos centre, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Bendrovės „Antalis“ bendrosios prekybos sąlygos.

Pardavėjo teisės 5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. Šios sumos dydis pateikiamas Internetiniame prekybos centre. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinio prekybos centro veiklą, apie tai bendrosios prekybos galimybės anksto nepranešę Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.

Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.

Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 tris darbo dienas.

Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo lizingo sutarčiai reikalingų dokumentų gavimo ir Pirkėjo atskiro informavimo, jog lizingo bendrovė duoda teigiamą atsakymą dėl lizingo sutarties sudarymo su Pirkėju, dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui bendrosios prekybos galimybės susisiekti su Pirkėju per 3 bendrosios prekybos galimybės darbo dienas ar nepavyksta po kreipimosi per 3 tris darbo dienas gauti reikiamų dokumentu sudaryti lizingo sutartį. Pardavėjo įsipareigojimai 6.

Antidempingo muitų taikymas ES: teisinė praktika bei ginčijimo pagrindai ir galimybės

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 septynias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Pirkimo—pardavimo sutarties sudarymas 7. Be šio patvirtinimo užsakymo vykdymas negalimas.

Pasirašytos bendrosios prekybos SGD sutartys atvers naujas galimybes Lietuvos rinkai

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo—pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinio prekybos centro duomenų bazėje. Prisiregistravęs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinio prekybos centro sistemos pažiūrėti pirkimo istoriją.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8.

spx prekybos signalai pump bot kucoin

Prekių kainos Internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų: 8. Atsiskaityti grynaisiais pinigais Pirkėjas gali, jei užsakymo vertė neviršija Eur. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pasirinkus šį bendrosios prekybos galimybės būdą, Pirkėjas privalo pats asmeniškai priimti prekes, pateikti kurjeriui asmens tapatybę liudijantį dokumentą pasą ar asmens tapatybės kortelępateikti kurjeriui jo kopiją, pasirašyti kurjerio pateiktoje lizingo sutartyje.

Atsiskaitydamas 8. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 8.

Prekių pristatymas 9. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai.

Dėl didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų padėties rinkoje vertinimo

Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų.

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

prekybos galimybė binaire astuce prisiimtų akcijų pasirinkimo sandorių

Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu su preke Pirkėjui taip pat yra įteikiama sąskaita-faktūra ar kitas siuntos perdavimo—priėmimo dokumentas.

Pirkėjui gali būti pateiktas tik elektroninis sąskaitos-faktūros variantas užsakyme nurodytu el. Ši sąskaita-faktūra yra laikoma kartu ir prekės garantiniu lapu.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos fx pasirinkimo bendrosios prekybos galimybės mokykla. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo—priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo tai pažymėti bendrosios prekybos galimybės ar kitame siuntos perdavimo—priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo bendrosios prekybos galimybės, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Prekių pristatymo transportavimo mokestis yra lygus 5 Eur, jeigu pirkimo suma bendrosios prekybos galimybės mažesnė kaip Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą.

Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu pirkimo suma yra lygi ar didesnė kaip Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą.

prekybos opcionais paaiškintas vaizdo įrašas neo crypto verwachting 2022

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę -es sumokėtų pinigų.

dvejetainių parinkčių robotų reitingas parduoti dvejetainius opcionus iki galiojimo pabaigos

Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos ų prekės -ių vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Kiekvienos Bendrosios prekybos galimybės prekybos centre parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie prekės aprašyme, pateikiamame prekybos centro internetiniame tinklalapyje.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali bendrosios prekybos galimybės realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į bendrosios prekybos galimybės aptarnavimą suteikiantį centrą.

ada online training 1 valandos dvejetainių opcionų strategija

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Prekių grąžinimas ir keitimas Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Norėdamas grąžinti prekę es Taisyklių Pinigai už grąžinamas prekes pirkėjui grąžinami pavedimu į pirkėjo nurodytą sąskaitą per 7 darbo dienas.

Laikomasi nuomonės, kad ES atnaujintas GSP reglamentavimas per geresnį stebėsenos užtikrinimą, aiškesnių procedūrų sukūrimą, profesinių sąjungų bei pilietinės visuomenės įtraukimą turėtų priartinti prie geresnio naudą iš eksporto į ES gaunančių mažiau išsivysčiusių šalių įsipareigojimų įgyvendinimo. ES Bendroji preferencijų sistema ekonomiškai mažiau išsivysčiusioms šalims suteikia palankesnes tarptautinės prekybos sąlygas bei dėl pastarųjų prisiimtų įsipareigojimų siekti pažangos tam tikrose esminėse srityse turėtų pagerinti bendrą situaciją jose. Čia pažeidžiamos žemų ar vidutiniški žemų pajamų šalims, tinkamai įgyvendinančioms 27 tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių, darbo standartų, aplinkosaugos bei geros valdysenos, dalis tarifų prilyginama 0 proc.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Negalima grąžinti šių prekių šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė : Atsakomybė Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.

Užpildžius užsakymo anketoje įmonės duomenis, automatiškai prie prekės pridedama PVM sąskaita faktūra juridiniam asmeniui. Pirkėjas patvirtina, kad yra įgaliotas įmonės, kuri nurodyta jo užsakyme, užsakymo forminimui bei prekių apmokėjimui bei atsiėmimui.

Spausdinti Pagal Statistikos departamento nustatytą apskaitos tvarką, prekyba maisto prekėmis apima maisto prekių, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimą specializuotose ir nespecializuotose mišrių prekių parduotuvėse, kuriose vyrauja virš 50 proc. Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje m.

Pirkėjas patvirtina, kad visi asmenys nurodyti užsakymo formoje yra jo įgalioti ir gali atlikti mokėjimus bei atsiimti prekes pirkėjo vardu. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinio prekybos centro sistema. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

Taip pat perskaitykite